Systemy Public Adress

UDOSTĘPNIJ:
28-06-2017

Współczesne przestrzenie i obiekty oraz projektanci opracowujący dla nich rozwiązania systemowe coraz częściej doceniają wartość, jaką niesie ze sobą kształtowanie środowiska poprzez zastosowanie systemów dźwiękowych. Niekiedy, w zależności od specyfiki obiektu, są one wymagane prawem i obwarowane wymogami bezpieczeństwa, ale w wielu przypadkach jest to już element technologii, który oferuje pewne dodatkowe możliwości rozszerzające funkcjonalność w danym miejscu czy wnętrzu, a także towarzyszy i dopełnia pozostałe systemy.

Systemy dla takich przestrzeni nazywa się ogólnie systemami rozgłaszania (z ang. public address) ze względu na fakt, iż ich zadaniem jest przekaz informacji do szerokiej populacji odbiorców przebywających w danym miejscu, a nie konkretnej osoby czy stanowiska. Nazwa ta nie jest jednak zbyt precyzyjna ze względu na różnego rodzaju odmiany systemów w zależności od zastosowań i przeznaczenia.

Systemy tego typu w zależności od funkcji i przeznaczenia możemy podzielić na następujące grupy:

  • dźwiękowe systemy rozgłaszania – DSR
  • dźwiękowe systemy informacyjne – DSI
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze – DSO.

Istnieje jeszcze dość szczególna odmiana system rozgłaszania, jakim są systemy maskowania dźwiękiem, które stosowane z powodzeniem w dużych przestrzeniach open space w USA czy Wielkiej Brytanii, coraz częściej pojawiają się – głównie w korporacjach – również i w polskich biurach. Każdy z nich jest lub może być dźwiękowym systemem rozgłaszania, ale już nie każdy jest systemem informacyjnym lub ostrzegawczym, gdyż te odmiany są już obarczone pewnymi bardzo specyficznymi wymaganiami w odniesieniu do ich funkcjonalności oraz sposobu budowy i konstrukcji komponentów.

Dobrze zaprojektowany i dobrany system rozgłaszania czy nagłośnienia przestrzeni wspólnej lub obszaru o dużej powierzchni czy kubaturze powinien na co dzień pozostawać w tle i nie przeszkadzać, w razie potrzeby skutecznie informować, a w przypadkach systemów, których funkcją jest informacja lub bezpieczeństwo – zapewniać skuteczny przekaz niezbędnych dla naszego bezpieczeństwa informacji.

Zacznijmy od systemu rozgłaszania, którego podstawowym celem jest zapewnienie w danej przestrzeni dwóch podstawowych rzeczy: odpowiedniego tła muzycznego oraz równomiernego nagłośnienia przestrzeni. Przestrzeń należy tu rozumieć jako strefę nagłośnienia o jednakowym poziomie ciśnienia akustycznego dostarczanego przez taki system. Takich stref w systemie może być wiele. Strefa to obszar objęty systemem nagłośnienia, w którym nie zachodzi potrzeba różnicowania informacji lub poziomu głośności na całej jego przestrzeni i pełni wydzieloną funkcję. Jeśli mamy przykładowo budynek hotelowy, to strefami nagłośnienia są najczęściej: hall wejściowy, restauracja, korytarze, windy i toalety. Różnią się one funkcjami i wymagają niezależnego sterowania głośnością (w toaletach inny poziom głośności, w hallu wejściowym inny, a w korytarzach najczęściej bardzo dyskretny, aby nie przeszkadzać gościom). Równie często do tych stref kierowana jest także inna informacja muzyczna. Strefy te rzadko kiedy dzielone się na mniejsze, chociaż można sobie wyobrazić podział korytarzy hotelowych na poszczególne piętra lub stworzenie strefy cichej na jednym z nich, co będzie już wymagało niezależnego dla tego korytarza sterowania poziomem głośności.

AUTOR: Grzegorz Augustyn

galeria

TAGI:

Magazyn AVintegracje dedykowany specjalistom branży systemów zintegrowanych, architektom i entuzjastom inteligentnych budynków.